Les nemen

Josien Boverhof Tennis Coaching
 
Een nieuw seizoen, een nieuw begin!
 
Vanaf april hebben leden van Tivoli op de donderdagen weer de mogelijkheid les te nemen.
De zomerlessen bestaan uit 16 lesweken met uitzondering van schoolvakanties. De lessen zullen starten in week 14, op woensdag 4 of donderdag 5 april 2018. Vooraf krijgen de lesnemers per e-mail bericht over de lestijden en groepsindeling.
 
Via e-mail ( [email protected])  kunt u zich opgeven voor de lessen. Het dient voor 23 maart a.s. gemaild te worden naar het hiervoor genoemde e-mail adres van de trainer. Mocht u specifieke wensen hebben dan kunt altijd even bellen om dit te bespreken. Ook op andere dagen ben ik beschikbaar, maar dan voornamelijk voor 14.00 uur.
 
Het lesaanbod en tarief ziet er als volgt uit:

1 uur in een groep van 4 personen € 180,00
1 uur jeugdtraining (groep van minimaal 8 en maximaal 10 kinderen) € 90,00
30 min privé, 5 weken € 112,50
1 uur privé, 5 weke € 225,00
1 uur privé, 10 weken € 450,00

* Gebaseerd op 16 weken (tenzij anders vermeld)
* De lesgelden worden aangepast indien het gewenste minimale aantal lesnemers niet bereikt is.

Algemeen Lesreglement Josien Boverhof Tennis Coaching

1.  Een tennisles duurt 50 minuten, een les van een half uur duurt 25 minuten. De tennisleraar heeft dus per uur 10 minuten tijd voor activiteiten buiten de baan.
2.  Op de website staat informatie over de lesweken en een opgave formulier. Deze kunt u invullen en mailen naar de trainer. ( [email protected])
3.  Zonder tegenbericht gaat de les altijd door. In geval van blessure, ziekte of anderszins van de lesnemer, vindt geen restitutie van lesgeld plaats evenals bij de genoemde omstandigheden in punt 6. In geval van verhuizing, kan alleen tot restitutie worden overgegaan als de vrijgekomen plaats door een nieuwe lesnemer wordt ingenomen.
4.  Indien een lesnemer niet aanwezig kan zijn bij een groepsles, dient hij/zij zich uiterlijk voor 10.00 uur ’s ochtends van de betreffende lesdag, af te melden bij de tennisleraar. Het mobiele nummer van de trainer is te vinden op de website (06-33982941).
5.  Als lessen uitvallen door afwezigheid van de tennisleraar, wordt er voor een vervangende tennisleraar gezorgd of wordt er een alternatieve datum vastgesteld.
6.  Bij slechte weersomstandigheden of onbespeelbare banen is de volgende regeling van kracht. Eerste les wordt niet ingehaald, tweede les wel, derde les niet, vierde les wel, enz. Indien een les voor minder25 minuten gegeven was, wordt deze als uitgevallen beschouwd. Een les die al meer dan 25 minuten aan de gang was voor hij onderbroken werd, wordt als gegeven beschouwd.
7.  Er worden geen lessen gegeven in de herfstvakantie, kerstvakantie, voorjaarsvakantie, meivakantie en zomervakantie (van de basisschooljeugd).
8.  Met de ondertekening van het opgaveformulier ontvangt de lesnemer een bevestiging met begeleidende factuur per email van Josien Boverhof Tennis Coaching en gaat de lesnemer akkoord met voorwaarden in dit lesreglement. Indien een lesnemer van de trainer een bevestiging van deelname aan de lessen heeft ontvangen, is deze eraan gehouden het lesgeld voor deze lessen te voldoen. Het lesgeld voorbetreffende lessen dient voor aanvang van de eerste les ontvangen te zijn op het daarvoor bestemde bankrekeningnummer. Indien een lesnemer hierbij in gebreke blijft, heeft de trainer het recht betreffende lesnemer van de les uit te sluiten.
9.   Bij inschrijving voor tennislessen bij Josien Boverhof Tennis Coaching verleent de lesnemer alleen toestemming voor het gebruik van zijn e-mailadres voor de communicatie omtrent tennis.
10. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de trainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
11. Bij verhindering van een geplande privéles dient men 24 uur van te voren af te melden. Indien dat niet gebeurt zal de privéles voor rekening komen van de lesnemer.
12. In de periode januari en februari is een winterstop van toepassing. Mits in onderling overleg overeengekomen kunnen bij uitzondering de lessen gewoon doorgang vinden.
13. De lesgelden worden aangepast indien het gewenste minimale aantal lesnemers niet bereikt is.
14. Er wordt gelest op eigen risico. De trainer is nietvoor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voortvloeiende schade en/of blessures, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van lesnemers.
15. In die gevallen waarin het Lesreglement niet voorziet, beslist de trainer.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 522 253 856

Address

Catharinastraat 27a
7941 JD Meppel